Spoor 2 re-integratie

Wanneer het eerste ziektejaar nog geen structurele oplossing heeft gebracht of een arbeidsdeskundige heeft vastgesteld dat er onvoldoende mogelijkheden zijn binnen het eerste spoor, is het tijd om Spoor 2 op te starten. Het doel van een Spoor 2 traject is een uitgevallen medewerker te begeleiden naar een passende baan buiten de huidige organisatie. Samen met de medewerker doorlopen we vier fases:

Werkervaringsplek

Soms is het lastig te bedenken wat je kunt en wat je wilt. We geloven dat je erachter komt wat je aankunt door in de praktijk uit te proberen wat lukt. Daarom richten we ons samen op werkervaringsplekken. Dit is een werkomgeving waarbinnen een medewerker ervaring kan opdoen zonder de druk te voelen van een betaalde baan. We benaderen actief het MiSa netwerk voor werkervaringsplekken. Wanneer een geschikte plek is gevonden, begeleiden we de medewerker in het opbouwen van zijn uren volgens het schema van de bedrijfsarts. De focus ligt op het leren omgaan met eventuele beperkingen, en vooral zelf ontdekken wat de mogelijkheden zijn.


Voortgangsrapportages

Elke twee maanden rapporteren wij de voortgang aan de werkgever. In de voortgangsrapportage staat de ondernomen acties en behaalde resultaten. Wanneer daar aanleiding voor is, nemen we ook telefonisch contact op met de werkgever. 


Einde van het traject 

We hebben een heldere werkwijze, werken systematisch en resultaatgericht. Hierdoor is het traject UWV proof. Het traject ronden we af na de afgesproken periode. Indien een WIA-aanvraag noodzakelijk is, kunnen we, op verzoek, begeleiding bieden in de aanvraag. Ook zorgen we voor een eindrapportage met een overzicht van de gezette stappen en behaalde resultaten. Het traject wordt afgesloten met een evaluatie door de werkgever en werknemer.


MiSa Coaching & Advies onderscheid zich door:


Voor meer informatie over de prijzen en trajecten kun je een mail sturen naar misa.advies@gmail.com

EmailLinkedIn